Metsä vastaa

Metsävaratietojen ja digitalisaation hyödyntäminen biotalouden kasvussa Etelä-Savossa -hanke tarjoaa metsänomistajille tärkeää tietoa metsätaloudesta koko Etelä-Savon alueella.

Kiertueen tilaisuudet ovat kaikille avoimia ja maksuttomia mahdollisuuksia oppia uutta ja kuulla ajankohtaista tietoa useista eri teemoista:

Metsän omistaminen ja omistusjärjestelyt

 • Metsän omistamisen perusteet
 • Metsäomaisuuden hoito
 • Metsänomistamiseen liittyvät ilmoitukset ja verotus
 • Vaihtoehdot metsätilan sukupolvenvaihdoksessa
 • Sukupolvenvaihdoksen prosessi

Metsävaratiedot ja metsäsuunnitelma

 • Metsään.fi- palvelun käyttö ja tietojen hyödyntäminen
 • Metsäsuunnitelman sisältö
 • Metsäsuunnitelmaa tulkinta
 • Kuviotiedot
 • Hakkuumahdollisuudet
 • Metsänhoitotyöt

Mobiili– ja verkkopalvelut

 • Metsäalan toimijoiden verkkopalvelut
 • Mobiilimetsäsuunnitelma
 • Metsäverotuksen verkkopalvelu

Metsänomistajan talous

 • Metsätalouden tulot ja menot
 • Metsätalouden kannattavuus

Metsäomaisuuden arvo ja metsään sijoittaminen

 • Metsäomaisuuden arvon määritys
 • Metsän tuotto
 • Metsä sijoituksena
 • Metsärahan sijoittaminen ja metsään sijoittaminen

Puukauppa

 • Puukauppaan liittyvät lait ja ilmoitukset
 • Puukaupan suunnittelu
 • Puukaupan vaiheet
 • Puukaupan tulokseen vaikuttavat tekijät
 • Puukaupan verkkopalvelut

Metsänhoito

 • Metsän kehitysvaiheet
 • Tehokas metsän uudistaminen
 • Taimikonhoidon ja harvennushakkuiden merkitys metsän tuottoon
 • Metsänhoidon verkkopalvelut

Metsäteiden vaatimukset ja perusparannus

 • Metsätien vaatimukset puunkorjuussa
 • Perusparannushankkeen eteneminen ja kustannukset
 • Kemera-tukien mahdollisuudet

Metsien monikäyttö ja metsäluonnonhoito

 • Luonnonhoito talousmetsissä
 • Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt
 • Luonnonsuojelulain kohteet
 • Metsien sertifiointi ja luomusertifiointi
 • Maisemanhoito
 • Riistametsänhoito

Seuraa ilmoitteluamme ja tule mukaan! Tietoa tilaisuuksistamme saat kätevästi myös tykkäämällä Facebook-sivuistamme.

mikkolevanenHanke